ارزیابی سوادآبی دانش آموزان البرز در طرح داناب

طی دو مرحله از دانش آموزان تحت پوشش طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) جهت ارزیابی طرح داناب در استان آزمون گرفته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت طرح داناب به عنوان یک طرح ملی که به مدت 10سال در کشور به طور همزمان در حال اجراست یکی از طرح های موفق و ریشه دار و آینده ساز در بخش صیانت از آب است چرا که نسل های آینده در خصوص آب اطلاعات بیشتری خواهند داشت و به کمک این موهبت الهی خواهد آمد.طرح داناب در سال تحصیلی 1402-1401 همزمان با دیگر استان در استان البرز برای آموزش تعداد 120هزار نفر از دانش آموزان مقطع اول متوسطه آغاز شد که همچنان در حال برگزاری و آموزش دانش آموزان در مدارس توسط کارشناسان و رابطین طرح می باشد. این طرح تا پایان سال تحصیلی 1402 ادامه دارد و در پایان ارزیابی از نخبگان و فعالان این حوزه تقدیر خواهد شد.

کد خبر: 693
  تاریخ خبر : 1402/02/12