مقاله بمناسبت روز جهانی آب

  اعلام خواهد شد

  تاریخ شروع
1399/12/25
ساعت 02:12
  تاریخ پایان
1400/01/16
ساعت 02:12
  تاریخ اعلام نتایج
1400/02/01
ساعت 02:12

فراخوان مقالات دانش آموزی با محوریت سازگاری با کم آبی و تغییر اقلیم 

مهلت ارسال مقالات تا 16 فروردین 1399

تقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه داناب 1399-1400 استان البرز